Skip to content

Sænsk-íslenska sænska

SIH’s Årsmöte

  • by Gunnlaugur Bragi Björnsson

SIH’s Årsmöte hålls den 13. desember 2022, kl. 11:00 via TEAMS Dagordningen är:1. Styrelsens verksamhetsrapport. 2. Val av ordförande 3. Val av övriga styrelseledamöter 4. Redovisning… Read More »SIH’s Årsmöte