Skip to content

Sænsk-íslenska sænska

Årsmöte 2021

  • by

SIH’s Årsmöte hålls den 12. maí 2021, kl. 11:30 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.  Dagordningen är: 1. Styrelsens verksamhetsrapport.2. Val av ordförande3. Val av övriga styrelseledamöter4. Redovisning… Read More »Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

  • by

SIH’s Årsmöte hålls den 14. maí 2020, kl. 15:00-16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík. Dagordningen år: 1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare. 2. Styrelsens verksamhetsrapport.… Read More »Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

  • by

SIH’s Årsmöte hålls den 21. maí 2018, kl. 16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.  Dagordningen år: 1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.2. Styrelsens verksamhetsrapport.3.… Read More »Årsmöte 2019