SIH’s Årsmöte

SIH's Årsmöte hålls den 13. desember 2022, kl. 11:00 via TEAMS

Dagordningen är:
1. Styrelsens verksamhetsrapport.

2. Val av ordförande

3. Val av övriga styrelseledamöter

4. Redovisning av årets räkneskaper

5. Redovsining av nästa års budget samt beslut om medlemsavgift

6 Ändringar av stadgar

7. Andra ärenden.

Millilandaráðin

Millilandaráðin & The Bilateral Chambers

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35

105 Reykjavík

Hafa samband / Contact

bilateral@chamber.is

+354 510 7100