SIH’s Årsmöte 2023

SIH’s Årsmöte hålls den 19. oktober 2023, kl. 10:00 en Borgartún 35 og TEAMS.

Dagordningen är:

1. Styrelsens verksamhetsrapport.

2. Val av ordförande

3. Val av övriga styrelseledamöter

4. Redovisning av årets räkneskaper

5. Redovsining av nästa års budget samt beslut om medlemsavgift

6 Ändringar av stadgar

7. Andra ärenden.

Millilandaráðin

Millilandaráðin & The Bilateral Chambers

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35

105 Reykjavík

Hafa samband / Contact

bilateral@chamber.is

+354 510 7100