Skip to content

Norsk-íslenska norska

Årsmøte 2019

  • by

Agenda for årsmøtet Godkjenning av innkalling, dagsorden, valg av møteleder og referent Styrets årsberetning Årsregnskap Vedtektsendringer Valg av styret, styreleder og nestleder Valg av to… Read More »Årsmøte 2019