Årsmöte 2021

SIH’s Årsmöte hålls den 12. maí 2021, kl. 11:30 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.
 

Dagordningen är:


1. Styrelsens verksamhetsrapport.
2. Val av ordförande
3. Val av övriga styrelseledamöter
4. Redovisning av årets räkneskaper
5. Redovsining av nästa års budget samt beslut om medlemsavgift
6 Ändringar av stadgar
7. Andra ärenden.

Styrelsen

Registering här

Alþjóðaviðskiptaráðið

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Hafa samband

mottaka@vi.is

Framkvæmdastjóri:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100