Årsmöte 2020

SIH's Årsmöte hålls den 14. maí 2020, kl. 15:00-16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.

Dagordningen år:

1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.

2. Styrelsens verksamhetsrapport.

3. Räkenskaper.

4. Stadgeändringar.

5. Val av styrelse a) ordförande b) övriga  styrelseledamöter enl § 5.

6. Val av två revisorer.

7. Beslut om medlemsavgift.

8. Andra ärenden.

Styrelsen

Millilandaráðin

Millilandaráðin & The Bilateral Chambers

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35

105 Reykjavík

Hafa samband / Contact

bilateral@chamber.is

+354 510 7100