Generalforsamling 2019

DIH’s generalforsamling bliver afholdt den 4. juni 2019 kl.,12:00 i Borgartún 35, 105 Reykjavík. På dagsorden er sædvanlige gerneralforsamlingspunkter.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årsregnskabet
 4. Lovændringer
 5. Valg af:
  1. Formand
  2. Andre bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisorer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Registrering her

Bestyrelsen