Årsmöte 2019

SIH's Årsmöte hålls den 21. maí 2018, kl. 16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.
 

Dagordningen år:

1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.
2. Styrelsens verksamhetsrapport.
3. Räkenskaper.
4. Stadgeändringar.
5. Val av styrelse a)ordförande b)övriga styrelseledamöter enl § 5.
6. Val av två revisorer.
7. Beslut om medlemsavgift.
8. Andra ärenden.

Styrelsen

Millilandaráðin

Millilandaráðin & The Bilateral Chambers

Húsi atvinnulífsins

Borgartúni 35

105 Reykjavík

Hafa samband / Contact

bilateral@chamber.is

+354 510 7100