Um okkur.

Srpsko-islandska privredna komora:

Naš cilj je da promovišemo i održavamo komercijalne veze između Srbije i Islanda, kao i dalje

veze na polju obrazovanja, kulture, biznisa i politike. Komora je mreža kompanija, institucija i pojedinaca, kao i platforma za komunikaciju sa javnošću, kao i forum za javno raspravljanje o trgovinskom interesu između Srbije i Islanda. Angažujemo se na prenosu znanja, smernica i trendova u pitanjima koja se tiču trgovine između Srbije i Islanda.

SEIS organizuje sastanke i konferencije koje se tiču zajedničkih pitanja između dve zemlje i

čuva komercijalni interes svojih članova u pogledu srpskih i islandskih vlasti.

Upravni odbor.

Odbor Komore čine predsedavajući i 8 članova koji se biraju na Generalnom sastanku na mandat od po dve godine na takav način da se predsednik i 4 člana Odbora biraju svake druge godine i 4 člana Odbora tokom alternativne godine. Članstvo u Odboru je lično.

Serbian-Icelandic

Chamber of Commerce

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Izvršni direktor

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100