Årsmødet i det Dansk-Islandske Handelskammer afholdes den 14. november 2023 i Borgartún 35 kl. 09:00

Dagsordenen:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Valg af forman
  3. Valg af andre bestryelsesmedlemmer
  4. Regnskabet
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Lovændringer
  7. Enentuelt

Bestyrelsen