Årsmøte 2021

Årsmøtet i det Dansk-Islandske Handelskammer afholdes den 12. maj 2021 i Borgartún 35 kl. 8:30.

Dagsordenen:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Valg af forman
  3. Valg af andre bestryelsesmedlemmer
  4. Regnskabet
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Lovændringer
  7. Enentuelt

Bestyrelsen

Registering her.