Fjölsóttur morgunfundur um Hoyvíkursamninginn

Færeysk-íslenska viðskiptaráðið og Utanríkisráðuneytið buðu til morgunfundar með hagsmunaaðilum og sérfræðingum í utanríkisráðuneytinu þann 27. maí 2019 til að fara yfir mögulegar afleiðingar þess að Hoyvíkur-samningurinn falli úr gildi um næstu áramót.

Færeyska lögþingið samþykkti þingsályktun um uppsögn Hoyvíkur-samningsins í desember sl. Í kjölfarið barst íslenskum stjórnvöldum orðsending frá ríkisstjórn Danmerkur, dags. 31. desember 2018, þar sem tilkynnt var að landstjórn Færeyja óski eftir uppsögn samningsins. Samkvæmt 12. gr. samningsins er samningsaðilum heimilt að segja samningnum upp með árs fyrirvara og tekur uppsögnin því gildi 1. janúar 2020. Réttindi fjárfesta og þjónustuveitenda halda þó gildi sínu í a.m.k. fimm ár eftir uppsögn samningsins.

Ástæða þess að Færeyingar óskuðu eftir uppsögn samningsins má rekja til nýrra fiskveiðilöggjafar sem tók gildi Færeyjum í upphaf ársins 2018. Þessi löggjöf mælir m.a. fyrir um bann við fjárfestingum og eignarhaldi erlendra aðila á útgerðarfélögum sem starfrækt eru í Færeyjum og stunda veiðar í færeyskri lögsögu. Samkvæmt Hoyvíkur-samningnum er íslendingum heimilt að eiga allt að þriðjungi í færeyskum útgerðum. Ekki náðist að semja um breytingar á Hoyvíkur-samningnum í samræmi við fjárfestingarbannið og töldu Færeygingar uppsögn samningsins óhjákvæmilega svo fjárfestingarbannið gæti tekið gildi gagnvart Íslandi. 

Myndir frá fundinum má finna hér.