Generalforsamling 2018

DIH's Generalforsamling bliver afholdt den 24. oktober 2018, kl. 12:00 i Borgartúni 35, 105 Reykjavík.

På dagsorden er sædvanlige generalforsamlingspunkter.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskabet
4. Lovændringer
5. Valg af formand og andre bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Bestyrelsen